Dokumentai

PLANAVIMO DOKUMENTAI
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2023-2024 m. ugdymo planas
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2022-2023 m. ugdymo planas
2023-2025 metų strateginis planas
Klaipėdos Juozo Karoso muzkos mokyklos 2022-2024 metų strateginis planas
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2021-2022 m. ugdymo planas
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2021 m. veiklos planas
2021-2023-ųjų metų strateginis planas
Darbo nuotoliniu būdu taisyklės ir planas 2020-03-27
APRAŠAI, TAISYKLĖS, TVARKOS
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos finansų kontrolės taisyklės
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos instrumentų nuomos tvarkos aprašas
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos vidaus kontrolės įgyvendinimo mokykloje tvarkos aprašas (Nr. V1-42)
Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašas Nr. T2-185 2021 m. liepos 22 d.
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos elektroninio dienyno pildymo tvarka
ATASKAITOS, ĮSIVERTINIMAI
Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023 m. lapkričio mėn.
Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. lapkričio mėn.
Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m. m.
Pakartotinio psichologinio klimato Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje tyrimo ataskaita
Psichologinio klimato Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje tyrimo ataskaita (2020 m. balandžio mėn.)
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2016 – 2017 m.m. Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
KITI DOKUMENTAI
Bendradarbiavimo sutartys
Raštas dėl informacinio el. leidinio nukentėjusiems asmenims
Back to Top