Dokumentai

Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023 m. lapkričio mėn.
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2023-2024 m. ugdymo planas
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2022-2023 m. ugdymo planas
Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. lapkričio mėn.
2023-2025 metų strateginis planas
Raštas dėl informacinio el. leidinio nukentėjusiems asmenims
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos instrumentų nuomos tvarkos aprašas
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos vidaus kontrolės įgyvendinimo mokykloje tvarkos aprašas (Nr. V1-42)
Klaipėdos Juozo Karoso muzkos mokyklos 2022-2024 metų strateginis planas
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2021-2022 m. ugdymo planas
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2021 m. veiklos planas
Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašas Nr. T2-185 2021 m. liepos 22 d.
Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m. m.
Pakartotinio psichologinio klimato Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje tyrimo ataskaita
Psichologinio klimato Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje tyrimo ataskaita (2020 m. balandžio mėn.)
2021-2023-ųjų metų strateginis planas
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos elektroninio dienyno pildymo tvarka
Darbo nuotoliniu būdu taisyklės ir planas 2020-03-27
KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 2016 – 2017 m.m. Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
Bendradarbiavimo sutartys
Back to Top