Korupcijos prevencija


Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite el. paštu antikorupcija@jkaroso.lt

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2024 M.
ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ
Atmintinė valstybės tarnautojui (ar jam prilygintam asmeniui)
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS
KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS 2015-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS 2015-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS VYKDYMĄ
Back to Top