Administracija

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos administracija


Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos administracija

Direktorius

+370 46 410969
jkaroso@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Pronskienė

+370 46 410979

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Budzinauskienė

+370 46 410223

Personalas

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos personalas

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos personalas

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Renata Zubernienė

+370 46 410961

Raštinės vedėja

Irena Urmonienė

+370 46 410969
jkaroso.rastine@gmail.com