Administracija

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos administracija

Direktorius
Sigitas Kusas+37046410969
jkaroso@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Danutė Pronskienė+37046410979
pavaduotoja@jkaroso.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Budzinauskienė+37046410223
+37060012083
rita.budzinauskiene@gmail.com

Personalas

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Renata Zubernienė+37046219787
+37060399027
ukis@jkaroso.lt
Raštinės vedėja
Irena Urmonienė+37046410969
+37060012128
jkaroso.rastine@gmail.com
Dokumentų koordinavimo specialistė
Greta Pikturnė+37046410961
jkaroso.specialistas@gmail.com
Back to Top