Tarybos, darbo grupės

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkas

Paulius Stonkus

Sekretorė

Miglė Mosėnienė

Nariai

Rita Liubinienė

Tėvų atstovai

Skaidra Dumčienė
Saulius Kulevičius
Tomas Raibys

Mokinių atstovai

Rugilė Augustinaitė
Vega Kavaliauskaitė
Polina Timofėjeva

Mokyklos atestacinė taryba

Pirmininkė

Rita Budzinauskienė

Sekretorius

Robertas Užgalis

Nariai

Rita Liubinienė
Miglė Mosėnienė

Švietimo skyriaus vyriausioji inspektorė

Sigita Muravjova

Mokytojų taryba

Pirmininkas

Sigitas Kusas

Sekretorė

Neringa Navakaitė

Nariai

Visi mokyklos mokytojai

Krizių valdymo taryba

Kuratorius

Sigitas Kusas

Atstovas spaudai

Deividas Kontrimas

Nariai

Audrius Laurynas
Rita Vainauskienė

Internetinės svetainės priežiūros darbo grupė

Kuratoriai

Sigitas Kusas
Rita Vainauskienė

Programavimas

Paulius Stonkus

Darbo taryba

Pirmininkas

Miglė Mosėnienė

Nariai

Rita Liubinienė
Rimantė Agintaitė

Korupcijos prevencija

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Rita Liubinienė