Prašymų formos

PRAŠYMAS KOMPENSUOTI KONKURSO IŠLAIDAS
PRAŠYMAS BRAUKTI IŠ MOKYKLOS MOKINIŲ SĄRAŠŲ IR NUTRAUKTI MOKYMO SUTARTĮ
PRAŠYMAS PERVESTI PAS KITĄ MOKYTOJĄ
PRAŠYMAS LEISTI TĘSTI MOKSLUS PROFESINIO UGDYMO PROGRAMOJE
PRAŠYMAS LEISTI STABDYTI MOKYMOSI PROCESĄ
PRAŠYMAS DĖL MOKYMOSI PAPILDOMU INSTRUMENTU
PRAŠYMAS ATLEISTI NUO ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ
PRAŠYMAS LEISTI PEREITI Į KITĄ UGDYMO PROGRAMĄ
PRAŠYMAS LEISTI KARTOTI KURSĄ
PRAŠYMAS LEISTI LANKYTI KITĄ KOLEKTYVĄ
PRAŠYMAS LEISTI TĘSTI MOKSLUS
Back to Top