Laisvos darbo vietos

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA

SKELBIA KONKURSĄ KONCERMEISTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

Pareigybės pavadinimas: Koncertmeisteris.

Reikalaujama kvalifikacija: Aukštasis išsilavinimas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Pretenduojantys į koncertmeisterio pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje,

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją,

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pažymą apie pedagoginę kvalifikaciją ir pedagoginį stažą.

PASTABA: Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. birželio 20 d., pabaiga 2022 m. liepos 5 d.

Dokumentai priimami 16 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 17.00 val.

Dokumentų pateikimo galimi variantai:

1. Siųsti elektroniniu paštu: jkaroso.rastine@gmail.com

2. Siųsti paštu registruotą laišką: Klaipėdos Juozo Karoso muzikos m-la, Puodžių g. 4, Klaipėda

Kilus klausimams skambinti į raštinę tel. Nr. 8 (46) 410969. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Konfidencialumas pretendentams garantuojamas.

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA

SKELBIA KONKURSĄ FORTEPIJONO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

Pareigybės pavadinimas: Fortepijono mokytojas.

Reikalaujama kvalifikacija: Aukštasis išsilavinimas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Pretenduojantys į koncertmeisterio pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje,

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją,

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pažymą apie pedagoginę kvalifikaciją ir pedagoginį stažą.

PASTABA: Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. birželio 20 d., pabaiga 2022 m. liepos 5 d.

Dokumentai priimami 16 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 17.00 val.

Dokumentų pateikimo galimi variantai:

1. Siųsti elektroniniu paštu: jkaroso.rastine@gmail.com

2. Siųsti paštu registruotą laišką: Klaipėdos Juozo Karoso muzikos m-la, Puodžių g. 4, Klaipėda

Kilus klausimams skambinti į raštinę tel. Nr. 8 (46) 410969. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Konfidencialumas pretendentams garantuojamas.

Back to Top