Laisvos darbo vietos


KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ LAISVAI
KONCERTMEISTERIO PAREIGYBEI UŽIMTI

Pareigybės pavadinimas: koncertmeisteris;

Darbo krūvis: 20 valandų per savaitę;

Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis;

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija arba teisė dirbti mokytoju;

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją arba pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti bus grąžinti pretendentui.

Dokumentus galite pateikti asmeniškai arba atsiųsti juos registruotu laišku Puodžių g. 1, 92127, Klaipėda, taip pat elektroniniu paštu jkaroso.rastine@gmail.com.

Telefonas pasiteirauti: +370 46 410969.

Dokumentus prašome pateikti iki 2024 m. birželio 27 d. 12.00 val. Pokalbiui bus kviečiami tik reikalavimus atitinkantys pretendentai.


KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ LAISVAI
MOKYTOJO (DŽIAZO FORTEPIJONO) PAREIGYBEI UŽIMTI

Pareigybės pavadinimas: mokytojas (džiazo fortepijono);

Darbo krūvis: 14 valandų per savaitę;

Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis;

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija arba teisė dirbti mokytoju;

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją arba pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti bus grąžinti pretendentui.

Dokumentus galite pateikti asmeniškai arba atsiųsti juos registruotu laišku Puodžių g. 1, 92127, Klaipėda, taip pat elektroniniu paštu jkaroso.rastine@gmail.com.

Telefonas pasiteirauti: +370 46 410969.

Dokumentus prašome pateikti iki 2024 m. birželio 27 d. 12.00 val. Pokalbiui bus kviečiami tik reikalavimus atitinkantys pretendentai.

Back to Top