Akordeono metodinė grupė

Akordeono skyriaus mokytojų tikslas – puoselėti ir plėtoti profesionalųjį akordeono atlikimo meną Lietuvoje ir už jos ribų. Pedagogai perteikdami moksleiviams savo muzikines paslaptis ir žinias, užaugina ne vieną respublikinių ir tarptautinių konkursų prizininką. Mokiniai aktyviai dalyvauja Klaipėdos miesto kultūriniame gyvenime, įvairiose šalies šventėse, festivaliuose, TV laidų ir radijo projektuose.
Mokykloje gyvuoja 3-4 klasių mokinių akordeonistų ansamblis, bei 5-8 klasių mokinių akordeonistų orkestras. Abiems kolektyvams su didžiuliu atsidavimu ir profesionaliu požiūriu vadovauja mokytoja Dalia Kubiliutė. Labai vertiname ir džiaugiamės kolektyvų pasirodymais respublikos mastu.
Skyriaus mokytojai kasmet rengia respublikinį akordeono muzikos festivalį “Lietuviška muzika” (organizatorės mokytojos I. Zadonskaja ir E. Milvydienė). Tuomet mokykloje suskamba Lietuvos kompozitorių-autorių muzika, puoselėjanti ugdytinių tautiškumą, pilietiškumą, estetinį muzikinį skonį. Taip prisidedame prie profesionalios akordeono muzikos populiarinimo.
Metodinės grupės pirmininkė – vyresnioji mokytoja Irena Zadonskaja.


Back to Top