Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinė grupė

Pučiamųjų instrumentų skyrius

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Pučiamųjų instrumentų skyrius – jauniausias mokykloje. Fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono, tūbos ir mušamųjų instrumentų specialybės moko 10 mokytojų.

Respublikiniuose J. Pakalnio konkursuose, Žemaitijos krašto pučiamųjų instrumentų ansamblių konkursuose ir tarptautiniuose konkursuose jaunieji mokyklos pūtikai nuolat laimi laureatų ir diplomantų vardus.

Pučiamųjų instrumentų skyriaus vedėjas – mokytojas metodininkas Audrius Laurynas
Jonas Brazys – fleitos vyresnysis mokytojas
Audronius Daukšys – klarneto mokytojas metodininkas
Domas Grumbinas – trimito mokytojas
Vidmantas Liasis – tūbos mokytojas
Lina Lisauskaitė - fleitos mokytoja
Bronislovas Montvidas – mušamųjų instrumentų mokytojas metodininkas
Alius Maknavičius – trimito mokytojas
Vilmantas Surdokas – trombono mokytojas metodininkas


Metodinės grupės