Liaudies instrumentų metodinė grupė

Liaudies instrumentų skyrius

Liaudies instrumentų metodinė grupė

Liaudies instrumentų skyriuje 8 mokytojai moko vaikus groti kanklėmis, birbyne ir lumzdeliu.

Šio skyriaus moksleiviai yra nuolatiniai respublikinių J. Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkursų laureatai ir diplomantai.

Aktyvi skyriaus mokytojų ir moksleivių koncertinė veikla siejama su liaudies instrumentų orkestru "Šaltinis" (vadovai Gintaras Jonaitis ir Angelė Alšauskienė) ir folkloro ansambliu "Šaltinėlis" (vadovė Virginija Babaliauskienė).

Abu šie kolektyvai koncertuoja ne tik mūsų mieste, šalyje, bet ne kartą dalyvavo renginiuose Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje.

Liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė – mokytoja metodininkė Virginija Babaliauskienė
Angelė Alšauskienė - mokytoja metodininkė
Ramūnas Jonaitis - birbynės, lumzdelio vyresnysis mokytojas
Gintaras Jonaitis - birbynės, lumzdelio mokytojas metodininkas
Vilija Jaselskienė - kanklių vyresnioji mokytoja
Sigitas Kusas - mokytojas metodininkas
Rita Liubinienė - kanklių mokytoja metodininkė
Julija Sasnauskienė - kanklių mokytoja metodininkė


Metodinės grupės