Muzikos teorijos, chorinio dainavimo, dainavimo metodinė grupė

Muzikos teorijos ir chorinio dainavimo skyrius

Muzikos teorijos ir chorinio dainavimo metodinė grupė

Muzikos teorijos skyriuje muzikos suvokimo paslaptimis dalijasi 10 mokytojų. Be muzikos teorijos, solfedžio, muzikos istorijos ir choro pamokų, mūsų mokyklos mokytojos veda įvairius koncertus, teminius vakarus. Mokyklos jaunių, jaunučių chorai koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja visose respublikinėse ir pasaulio lietuvių dainų šventėse.

Chorinio dainavimo specialybė įsteigta 2000 metais. Mokytoja A. Arlauskienė su chorinio dainavimo specialybės moksleiviais rengia choro klasės koncertines programas, ruošia solistus, duetus, ansamblius.

Muzikos teorijos, chorinio dainavimo ir dainavimo metodinės grupės pirmininkė - mokytoja metodininkė Danguolė Rimšienė
Adolfina Arlauskienė – choro dirigentė, solfedžio mokytoja metodininkė
Audronė Jakštaitė – choro dirigentė, solfedžio mokytoja metodininkė
Virginija Ligeikienė – choro dirigentė, solfedžio mokytoja metodininkė
Romualdas Lukoševičius – choro dirigentas, solfedžio mokytojas
Liudmila Naglis – muzikos literatūros, solfedžio mokytoja metodininkė
Danguolė Rimšienė – solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Aurika Skardžiutė - choro vadovė, dainavimo vyresnioji mokytoja
Remigijus Šileika – muzikos teorijos, kompozicijos mokytojas metodininkas
Agnė Vanagienė - solfedžio, muzikos istorijos mokytoja
Jolanta Vasiliauskienė - dainavimo vyresnioji mokytoja
Ina Zagvozdina – choro vadovė, mokytoja metodininkė


Metodinės grupės