Moksleivių priėmimas

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA
MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Kviečiame mokytis šių specialybių: akordeono, fortepijono, chorinio dainavimo, solinio dainavimo, smuiko, violončelės, birbynės, lumzdelio, kanklių, klasikinės gitaros, fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono, mušamųjų instrumentų.

Į akademinio džiazo muzikos skyrių priimami vaikai nuo 7 metų mokytis šių specialybių: džiazo vokalo, gitaros, bosinės gitaros, trimito, trombono, saksofono, mušamųjų instrumentų.

Į ankstyvojo muzikinio ugdymo programą
priimami 5-6 metų vaikai. Programos trukmė – 1-2 metai. (5 metų – OO klasė, 6 metų – O klasė)

Į muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programą
priimami vaikai nuo 7 metų. Programos trukmė – 8 metai.

Į mėgėjų muzikinio ugdymo programą
priimami vaikai nuo 11 metų. Programos trukmė – 4 metai.

Reikalingi dokumentai:
1. Tėvų prašymas (čia galite atsisiųsti prašymo formą)
2. Vaiko asmens dokumento kopija

Prašymai (kartu su vaiko asmens dokumento kopija) priimami el. paštu jkaroso.rastine@gmail.com arba mokyklos raštinėje iki 2023 m. birželio 2 d..

Mokinių gebėjimų patikrinimas vyks 2023 m. birželio 6 d. Juozo Karoso muzikos mokykloje.

Smulkesnę  informaciją skelbsime mokyklos svetainėje www.jkaroso.lt  ir individualiai pagal prašyme pateiktus kontaktus.

Informacija apie mokestį už mokslą

Telefonas pasiteiravimui: +370 46 410 969

Back to Top