Moksleivių priėmimas

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA
SKELBIA MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 2022 / 2023 MOKSLO METAMS

Kviečiame mokytis šių specialybių:

FortepijonoDainavimoFleitos
SmuikoAkordeonoTrimito
ViolončelėsBirbynės / LumzdelioTrombono
GitarosKankliųSaksofono
Chorinio dainavimoKlarnetoMušamųjų instrumentų

Į Ankstyvojo muzikinio ugdymo programą
Priimami 5-6 metų vaikai. Programos trukmė – 1-2 metai. (5 metų – OO klasė, 6 metų – O klasė)

Į muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programą
Priimami vaikai nuo 7 metų. Programos trukmė – 8 metai.
Mokiniai, pilnai įvykdę 8 metų programą gauna Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus mokyklos baigimo pažymėjimus.

Į Mėgėjų muzikinio ugdymo programą
Priimami vaikai nuo 11 metų. Programos trukmė – 4 metai.

Reikalingi dokumentai:
1. Tėvų prašymas (čia galite atsisiųsti prašymo formą)
2. Vaiko asmens dokumento kopija

Prašymai (kartu su vaiko asmens dokumento kopija) siunčiami el. paštu jkaroso.rastine@gmail.com arba atnešami į mokyklą iki 2022 m. birželio 2 d.

Mokinių gebėjimų patikrinimas vyks birželio 6 d. Juozo Karoso muzikos mokykloje.

Smulkesnę  informaciją skelbsime mokyklos svetainėje www.jkaroso.lt  ir individualiai pagal prašyme pateiktus kontaktus.

Informacija apie mokestį už mokslą

Telefonas pasiteiravimui: +370 46 410 969

Back to Top