Moksleivių priėmimas

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA
MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Kviečiame mokytis šių specialybių:

FortepijonoDainavimoFleitos
SmuikoAkordeonoTrimito
ViolončelėsBirbynės / LumzdelioTrombono
GitarosKankliųSaksofono
Chorinio dainavimoKlarnetoMušamųjų instrumentų

Į Ankstyvojo muzikinio ugdymo programą
Priimami 5-6 metų vaikai. Programos trukmė – 1-2 metai. (5 metų – OO klasė, 6 metų – O klasė)

Į muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programą
Priimami vaikai nuo 7 metų. Programos trukmė – 8 metai.
Mokiniai, pilnai įvykdę 8 metų programą gauna Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus mokyklos baigimo pažymėjimus.

Į Mėgėjų muzikinio ugdymo programą
Priimami vaikai nuo 11 metų. Programos trukmė – 4 metai.

Reikalingi dokumentai:
1. Tėvų prašymas (čia galite atsisiųsti prašymo formą)
2. Vaiko asmens dokumento kopija

Prašymai (kartu su vaiko asmens dokumento kopija) bus priimami el. paštu jkaroso.rastine@gmail.com arba atnešami į mokyklą 2023 m. gegužės mėn.

Mokinių gebėjimų patikrinimas vyks 2023 m. birželio mėn. Juozo Karoso muzikos mokykloje.

Smulkesnę  informaciją skelbsime mokyklos svetainėje www.jkaroso.lt  ir individualiai pagal prašyme pateiktus kontaktus.

Informacija apie mokestį už mokslą

Telefonas pasiteiravimui: +370 46 410 969

Back to Top