Tautinių instrumentų orkestras

Aktyvi skyriaus moksleivių koncertinė veikla siejama su tautinių instrumentų orkestru (vadovai Gintaras Jonaitis ir Angelė Alšauskienė). Kolektyvas koncertuoja ne tik savo mokyklos renginiuose, bet ir miesto šventėse, konkursuose, seminaruose. Orkestras – aktyvus respublikinių moksleivių dainų švenčių, Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų orkestrų festivalių dalyvis. Esame visad laukiami vaikų darželiuose, vidurinėse mokyklose, kur vaikus supažindiname su tautine muzika ir instrumentais. Grojome draugystės koncertuose Kauno A. Kačanausko ir Jurbarko muzikos mokyklose, taip pat Rietavo miesto visuomenei. Tęstiniai muzikiniai projektai ir graži draugystė mus sieja su Riūgeno (Vokietija) ir Rygos Juglos (Latvija) muzikos mokyklomis.

Tautinių instrumentų orkestras kartu su Klaipėdos „Varpo” vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvu „Svajoklis” koncertavo Italijoje.

2013 m. Vokietijos Gothos mieste vykusioje jubiliejinėje „Europeada Gotha 2013” dalyvavo abu Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos Liaudies instrumentų skyriaus kolektyvai: folkloro ansamblis „Šaltinėlis” (vad. Virginija Babaliauskienė) ir liaudies instrumentų orkestras „Šaltinis” (vad. Gintaras Jonaitis ir Angelė Alšauskienė).


Back to Top