Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinė grupė

Pučiamųjų instrumentų skyrius – jauniausias mokykloje. Fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono, tūbos ir mušamųjų instrumentų specialybės moko 10 mokytojų. Respublikiniuose J. Pakalnio konkursuose, Žemaitijos krašto pučiamųjų instrumentų ansamblių konkursuose ir tarptautiniuose konkursuose jaunieji mokyklos pūtikai nuolat laimi laureatų ir diplomantų …

Akordeono metodinė grupė

Akordeono skyriaus mokytojų tikslas – puoselėti ir plėtoti profesionalųjį akordeono atlikimo meną Lietuvoje ir už jos ribų. Pedagogai perteikdami moksleiviams savo muzikines paslaptis ir žinias, užaugina ne vieną respublikinių ir tarptautinių konkursų prizininką. Mokiniai aktyviai dalyvauja Klaipėdos miesto kultūriniame gyvenime, …

Muzikos teorijos, chorinio dainavimo, dainavimo metodinė grupė

Muzikos teorijos skyriuje muzikos suvokimo paslaptimis dalijasi 10 mokytojų. Be muzikos teorijos, solfedžio, muzikos istorijos ir choro pamokų, mūsų mokyklos mokytojos veda įvairius koncertus, teminius vakarus. Mokyklos jaunių, jaunučių chorai koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja visose respublikinėse ir pasaulio lietuvių dainų …

Back to Top