Moksleivių priėmimas

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLAMOKINIŲ PRIĖMIMAS Kviečiame mokytis šių specialybių: Fortepijono Dainavimo Fleitos Smuiko Akordeono Trimito Violončelės Birbynės / Lumzdelio Trombono Gitaros Kanklių Saksofono Chorinio dainavimo Klarneto Mušamųjų instrumentų Į Ankstyvojo muzikinio ugdymo programąPriimami 5-6 metų vaikai. Programos trukmė – …

Informacija dėl atleidimo nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą

Prašymai dėl atleidimo nuo atlyginimo už mokslą priimami iki 2021-09-24. Kartu su prašymu pateikite dokumentus, kurių pagrindu Jums yra taikomos atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą lengvatos. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMOMOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲVEIKLOS ORGANIZAVIMO …

Back to Top