Nuotolinis ugdymas – informacija mokiniams

Solfedžio, muzikos istorijos pamokos vyksta virtualiu būdu per ZOOM platformą. Nuorodas prisijungti į pamokas rasite TAMO dienyne.

Registracija ir prisijungimas prie TAMO E-dienyno

Kilus neaiškumams pirmiausia kreipkitės į savo specialybės mokytoją.

Individualių (specialybės instrumento) dalykų mokytojai su mokiniais dirba individualiai sutartomis priemonėmis.
Tai gali būti FB Messenger, Skype, Zoom ar kitos priemonės.

Koncertmeisterių
garso įrašai

J. Karoso muzikos mokyklos koncertmeisteriai pasistengė, kad namie galėtumėte groti kartu su jais, kaip tikroje pamokoje!

Darbo nuotoliniu būdu taisyklės ir planas

Iškilus klausimams, prašome kreiptis:
Raštinėjkaroso.rastine@gmail.com
tel. 8 46 410969
Direktoriusjkaroso@gmail.com
tel. 8 46 410123
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuipavaduotoja@jkaroso.lt
rita.budzinauskiene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ūkio klausimaisukis@jkaroso.lt
Informacinių technologijų naudojimo klausimais
(mokiniams ir mokytojams)
it@jkaroso.lt
Back to Top