Nuotolinis ugdymas – informacija mokiniams

Solfedžio, muzikos istorijos pamokos vyksta virtualiu būdu per ZOOM platformą. Nuorodas prisijungti į pamokas rasite TAMO dienyne.

Kilus neaiškumams pirmiausia kreipkitės į savo specialybės mokytoją.

Individualių (specialybės instrumento) dalykų mokytojai su mokiniais dirba individualiai sutartomis priemonėmis.
Tai gali būti FB Messenger, Skype, Zoom ar kitos priemonės.

Koncertmeisterių
garso įrašai

J. Karoso muzikos mokyklos koncertmeisteriai pasistengė, kad namie galėtumėte groti kartu su jais, kaip tikroje pamokoje!

Iškilus klausimams, prašome kreiptis:

Raštinė

jkaroso.rastine@gmail.com
tel. 8 46 410969

Direktorius

jkaroso@gmail.com
tel. 8 46 410123

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavaduotoja@jkaroso.lt
rita.budzinauskiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkio klausimais

ukis@jkaroso.lt

Informacinių technologijų naudojimo klausimais
(mokiniams ir mokytojams)

it@jkaroso.lt