Moksleivių priėmimas 2021-2022 mokslo metams

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA
SKELBIA MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMĄ

2021-2022 mokslo metams

Mokykla skelbia priėmimą į akordeono, dainavimo, chorinio dainavimo, kanklių, lumzdelio, birbynės, smuiko, gitaros, violončelės, fortepijono, fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų specialybes.

Priimami vaikai nuo 5 metų amžiaus.

Prašymai priimami iki birželio 4 dienos.

REGISTRUOJANTIS kartu su prašymu būtina atsiųsti ir vaiko gimimo liudijimo ar asmens dokumento kopiją.

Užpildykite PRAŠYMĄ ir siųskite el. paštu jkaroso.rastine@gmail.com

MUZIKINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMAS VYKS 2021 m. BIRŽELIO 8 DIENĄ.
Stojantieji į muzikinių duomenų patikrinimą atvykti bus kviečiami jiems paskirtu laiku (sąrašas bus skelbiamas mokyklos tinklalapyje).

MUS RASITE: Puodžių g. 4, Klaipėda.

INFORMACIJA bus skelbiama mokyklos tinklapyje ir teikiama tel. 8 46 410969.

DIREKTORIUS
Sigitas Kusas                                   

Back to Top