Chorai

Chorinio dainavimo skyriaus jaunių choras

2000 m. J. Karoso muzikos mokykloje įsteigtas chorinio dainavimo specialybės jaunių choras, kuriam nuo pat jo įkūrimo vadovauja mokytoja metodininkė Adolfina Arlauskienė. Choras aktyviai muzikuoja, dalyvauja ne tik mokyklos ir miesto šventėse, kompozitorių jubiliejiniuose renginiuose, bet ir Motinos dienos, kalėdiniuose, labdaros koncertuose, rengia įvairius projektus su kitų mokyklų kolektyvais, nepraleidžia miesto ir respublikinių moksleivių dainų švenčių. Jau du kartus tarptautiniuose sakralinės muzikos konkursuose pelnė 3-iąsias vietas, – 2007 m. Daugpilyje (Latvija), 2009 m. Kaune.

Chorinio dainavimo skyriaus veikloje taip pat svarbūs ansamblių, duetų, solistų pasirodymai. Šios specialybės moksleivių atliekamas repertuaras – šiuolaikinė, sakralinė, klasikinė ir lietuviška muzika.

Chorinio dainavimo skyriaus jaunių choras

Jaunių choras

Mokyklos choras savo koncertinę veiklą pradėjo 1960 m. (mokytojas Alfonsas Šatkus). Ilgą laiką (1969–2008 m.) kolektyvui vadovavo mokytoja Rita Skirsgilienė.

1975 m. respublikinės Dainų šventės chorų konkurse jaunių choras (mokyt. Rita Skirsgilienė) laimėjo IV vietą, 1977 m. pirmajame S. Šimkaus chorų konkurse vaikų chorų grupėje – III vietą. 1995 m. Pamario krašto vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Pavasario balsai” Mažeikiuose jaunių choras tapo diplomantu. 1996 m. dainavo Riūgeno (Vokietija) muzikos mokyklos surengtame festivalyje, 1997 ir 1998 m. – Klaipėdos jaunųjų atlikėjų festivalyje „Skambanti banga”. 2001 ir 2004 metais jaunių choras dainavo respublikiniame chorų festivalyje – konkurse „Mes – Lietuvos vaikai”, 2004 m. – pirmosios Lietuvos dainų šventės 80-mečiui skirtoje Dainų dienoje Kaune bei X vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Baltijos bangelės” Palangoje, 2006 m. – Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo dainų šventėje „Pavasario balsai”, 2009 m. – Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės moksleivių dainų dienoje „Skambantys vaikystės sodai“, 2010 m. – Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje, skirtoje Žalgirio mūšio pergalės 600-osioms metinėms.

Jaunių choras dainavo visose respublikinėse, pasaulio lietuvių dainų šventėse, respublikinėse moksleivių dainų šventėse.

Kolektyvas koncertuoja ir mokyklos renginiuose, skirtuose valstybinėms šventėms, Motinos dienai paminėti, ataskaitiniuose koncertuose.

Mokyklos Jaunių chorą lanko 4–8 klasių fortepijono skyriaus mokiniai.

2008-2014 m. jaunių chorui vadovo mokytoja Audronė Jakštaitė.

Nuo 2014 m. Jaunių chorui vadovauja mokytoja Aurika Skardžiūtė.


Jaunučių choras

J. Karoso muzikos mokyklos jaunučių chore dainuoja fortepijono skyriaus 1–3 klasių mokiniai. Choristai nuo1969 m. dalyvauja Lietuvos respublikinėse ir moksleivių dainų šventėse, festivaliuose. 2001 m. Klaipėdos regiono vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai” laimėjo I vietą, 2004 ir 2008 m. – II vietą. Įsimintina choristams 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė ir dalyvavimas moksleivių dienoje „Skambantys vaikystės sodai”. Kolektyvas puoselėja gražią tradiciją: gegužės mėnesį rengia koncertą „Tėviškei” ir Motinos dienai, dalyvauja miesto visuomenei skirtuose mokyklos ataskaitiniuose koncertuose. Chorui nuo 2008 m. vadovauja mokytoja metodininkė Virginija Ligeikienė.

Jaunučių choras

Back to Top