Informacija dėl atleidimo nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą

Prašymai dėl atleidimo nuo atlyginimo už mokslą priimami iki 2023-09-25 14.00 val. Kartu su prašymu pateikite dokumentus, kurių pagrindu Jums yra taikomos atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą lengvatos. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMOMOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO …

Moksleivių priėmimas

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla skelbia papildomą mokinių priėmimą į chorinio dainavimo specialybę (mergaitės). Į ankstyvojo muzikinio ugdymo programąpriimami 5-6 metų vaikai. Programos trukmė – 1-2 metai. (5 metų – OO klasė, 6 metų – O klasė) Į muzikos formalųjį …

Back to Top