Laisvos darbo vietos

Published 2020-01-03 - 0 Comments

DĖL LAISVOS DOKUMENTŲ KOORDINAVIMO SPECIALISTO DARBO VIETOS PASKELBIMO

Informacija apie laisvą dokumentų koordinavimo specialisto pareigybę:
1. Pareigybės grupė – II,
2. Pareigybės lygis – B,
3. Mokyklos pavadinimas: Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla,
4. Pareigybės pavadinimas: dokumentų koordinavimo specialistas,
5. Darbo krūvis: vienas etatas,
6. Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis,
7. Kvalifikaciniai reikalavimai: pageidautina darbo patirtis su buhalteriniais dokumentais,
8. Darbo užmokesčio koeficientas priklauso nuo darbo stažo : 4,30 – 8,80,
9. Pretendentai iki 2020-01-17 dienos, 12.00 val. privalo pateikti šiuos dokumentus:
9.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje,
9.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
9.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento su visais priedais kopiją,
9.4. gyvenimo aprašymą (CV),
10. Dokumentus pristatyti adresu: Juozo Karoso muzikos mokykla, Puodžių g. 4, LT92127 Klaipėda, el. paštas: jkaroso.rastine@gmail.com., tel. Nr. (8 46) 41 09 69.

DĖL LAISVOS MUZIKOS TEORIJOS MOKYTOJO DARBO VIETOS PASKELBIMO

Informacija apie laisvą muzikos teorijos mokytojo pareigybę:
1. Pareigybės lygis – A2.
2. Mokyklos pavadinimas: Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla,
3. Pareigybės pavadinimas: muzikos teorijos mokytojas,
4. Darbo krūvis: apie 18 val.
5. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis,
6. Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacijos,
7. Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, (muzikos teorijos mokytojas),
pedagogo kvalifikacija,
8. Pretendentai iki 2020-01-22 dienos, 15.00 val. privalo pateikti šiuos dokumentus:
8.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje,
8.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
8.3. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją,
8.4. kvalifikacijos pažymėjimo kopiją,
8.5. išsilavinimą patvirtinančio dokumento su visais priedais kopiją,
8.6. gyvenimo aprašymą (CV),
9. Dokumentus pristatyti adresu: Juozo Karoso muzikos mokykla, Puodžių g. 4, LT92127 Klaipėda, el. paštas: jkaroso.rastine@gmail.com., tel. Nr. (8 46) 41 09 69.