Laisvos darbo vietos

Published 2019-06-20 - 0 Comments

DĖL KONKURSO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (toliau – Aprašas), 7, 16, 17, 18, 24 punktais, 19.3, 19.4 papunkčiais, prašome nuo 2019 m. birželio 20 d. iki konkurso datos švietimo įstaigos interneto svetainėje skelbti konkurso vadovo pareigoms eiti skelbimą. Interneto svetainės skelbime prašome nurodyti šią informaciją:

„2019 m. birželio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data – 2019-11-27 . Išsamesnė informacija – pagrindiniame skelbime www.klaipeda.lt skiltyje Gyventojui/Karjera.“