APKLAUSA. Teikiamų paslaugų prieinamumo gerinimas Klaipėdos miesto biudžetinėse neformaliojo vaikų švietimo įstaigose

Published 2019-05-17 - 0 Comments

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Šia anketa siekiame ištirti neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, kurių veikla finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis ir kaip pasirinktuose užsiėmimuose (būreliuose) tenkinami Jūsų vaiko pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikiai.

Anketa anoniminė. Iš anksto dėkojame už pateiktus atsakymus.

Apklausą atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyrius

Kaip pildyti anketą?

Atidžiai perskaitykite klausimus ir po jais pateiktus teiginius. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite langelį (langelius), kurie tiksliausiai atspindi Jūsų nuomonę ir pasirinkimą.

Vaikų apklausa.

Tėvų apklausa.