Muzikuojantys berniukai 2019

Published 2019-01-11 - 0 Comments

KLAIPĖDOS  JUOZO  KAROSO  MUZIKOS  MOKYKLA

Klaipėda Juozas Karosas School of Music

 kviečia fortepijono, smuiko ir violončelės specialybes

besimokančius berniukus dalyvauti

invites boys, who learn piano, violin and cello specialties, to participate in

 II tarptautiniame konkurse

IInd  International Competition

 ,,Muzikuojantys berniukai“

Muzikuojantys berniukai

konkursas vyks 2019 m. kovo mėn. 22 d.

the competition will take place on 22 March 2019

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto koncertų salėje

At the Concert Hall of the Faculty of Klaipėda of Lithuanian Academy of music and Theatre

( Donelaičio g. 4, Klaipėda)

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos koncertų salėje

in concert hall of Klaipėda Juozas Karosas School of Music

( Puodžių g. 4, Klaipėda)

II TARPTAUTINIO KONKURSO

2nd International Competition

,,Muzikuojantys berniukai“

NUOSTATAI / REGULATIONS

PARAIŠKA / APPLICATION