Muzikuojantys berniukai 2021

Published 2021-01-08 - 0 Comments

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA
Klaipėda Juozas Karosas School of Music

kviečia fortepijono, smuiko ir violončelės specialybes
besimokančius berniukus dalyvauti
invites boys, who learn piano, violin and cello specialties, to participate in

III tarptautiniame nuotoliniame konkurse
IIIrd International Online Competition

,,Muzikuojantys berniukai“
,,Music playing boys“

Muzikuojantys berniukai


Konkursas, vykdomas nuotoliniu būdu, 2021 m. kovo mėn. 26 d.
The online competition will take place on 26th March 2021

NUOSTATAI / REGULATIONS

PARAIŠKA / APPLICATION